Приятелският кръг, в повечето случаи, е не по-малко важен от семейството – приятелите са онези хора, с които прекарваме значителна част от времето си. Те са хората, които са до нас и в хубавите, и в не чак толкова добрите моменти от ежедневието и живота ни. С тях споделяме битието си и именно тях правим неизменна част от дните си. По какви критерии обаче да се ориентираме, избирайки кои именно хора заслужават да бъдат до нас в личните моменти? За днешната статия се допитахме до няколко човека, които твърдят, че са успели да създадат наистина добър и здрав приятелски кръг около себе си.

Те споделиха с нас кои именно са качествата, които обединяват приятелите им. Изведохме най-често срещащите се черти на характера – смеем да кажем, че бихте могли да използвате текста като ориентир винаги, когато опознавате и допускате човек близо до себе си.

Добрите приятели са онези, които са способни на емпатия

Да изпитваш емпатия е особен вид спобосност, която ти позволява да си съпричастен със случващото се в живота на другия. Най-често емпатията се свързва със съчувствие, но бихме казали, че по-точната дефиниция би била съпричастност. Да си съпричастен със събитията в живота на свой близък безспорно укрепва връзката помежду ви – важно е да сме щастливи за приятелите си по време на триумфите им, както и искрено да им съчувстваме, подкрепяме и помагаме в трудните житейски ситуации. Ако човек, близък до приятелския ви кръг, не проявява емпатия към останалите хора, то вероятно следва да се замислите дали е удачно да го допускате близо в живота си.

Задавайте въпроси, за да разберете какво е отношението им към света

Вярно е, че истинското опознаване на човек се случва по време на ситуация, но понякога е възможно такава да не се отдаде доста дълго време. Ето защо бихте могли да вземете нещата в свои ръце по следния начин – задавайте въпроси и слушайте внимателно отговорите на събеседника си.

Това да опознаеш мирогледа на отсрещния е от съществено значение за това дали този човек би бил подходящ и верен приятел. Едва ли бихте могли да създадете близки приятелски взаимоотношения, ако светогледите ви фундаментално се различават. Разбира се, тук не говорим за различия по отношение на мнения или интереси – става дума за генералното виждане на живота, за качества като устременост, добрина, готовност за разбиране и помощ. Именно сходните начини на възприемане на живота въобще са базата, върху която започва да се гради едно приятелство.