Процесът по прехвърляне на дружествени дялове не е никак сложен, ако разполагаме с детайлна информация по въпроса. Разбира се, най-добрият вариант въвлича специалисти в стъпките, които лесно и ефективно биха ни превели през цялостния процес.

Ако сте управител на ЕООД или участвате в управлението на ООД, и сте решили да преструктурирате фирмената парадигма, то днешната статия би била особено полезна за вас. Ще онагледим някои от основните положения, през които следва да преминете, ако сте решили да се впуснете в прехвърляне на дружествени дялове. Уточняваме, че целта на текста е чисто информативна и съдържанието му не следва да се разглежда като пълноправна юридическа консултация. Все пак смятаме, че би могъл да бъде една добра отправна точка.

Особености при прехвърляне на дружествени дялове на външни лица

Стартираме с варианта, който предполага осъществяването на повече стъпки и касаещ повече особености.

Ако сте представител на ЕООД или пък участвате в управлението на ООД и желаете да стартирате процедура по прехвърляне на дружествени дялове на трети лица, то следва да знаете, че пред вас изникват редица изисквания. Следва да се отбележи, че процедурата изисква свикване на събрание между съдружниците – целта му е да се установи съгласието измежду участниците за прехвърляне на дружествени дялове на трето лице или лица, които законово ще влязат във фирмените управленски структури.

Важно е да се отбележи, че лицето, на което предстои да се прехвърлят дялове, следва да подаде молба с искане за осъществяване на конкретната процедура. На въпросното събрание върховенството на фирменото управление дава съгласието си и узаконява размера на прехвърляне на дружествени дялове на третите лица. По този начин се променя фирмената структура и бизнесът започва да оперира с различно от досегашното ръководство. На управленското събрание се упоменава и кой от съдружниците ще прехвърли част или всичките си дялове на бъдещия съдружник.

Далеч по-лесно е да се направи прехвърляне на дружествени дялове вътре в структурата на бизнеса

При този вид процедура отпада необходимостта от свикване на събрание – единственото, което се предприема, е директното прехвърляне на дружествените дялове от един съдружник на друг. Тази стъпка се окачествява като свободно прехвърляне на дял.

От гледна точка на цената, касаеща прехвърляне на дружествени дялове, следва да отбележим, че консултантските услуги варират доста – всичко зависи от естеството на всеки частен случай. Хонорарите на експертите стартират от 100-200лв. и могат да достигнат суми от над няколко хиляди лева. Обикновено по-скъпите услуги засягат случаи с чуждо представителство.

При всички случаи смятаме, че консултацията със специалисти категорично ще улесни нещата – препоръчваме да се допитате до експертните мнения.