Активните шофьори знаят за важността от това да бъдем наясно с фактите – един от задължителните компоненти за това да бъдем наистина добри шофьори е познаването на устройството на автомобила и да знаем какви са същността, функцията и ролята на различните части, основополагащи за неговото изрядно движение.

Що се отнася до движението, което е и основната функция на автомобила, следва да отбележим, че то върви „ръка за ръка“ и с процеса по спиране – именно тук се намесва темата за автомобилните спирачни системи. В днешната статия се спираме именно на тях и, по-конкретно, на вторичната такава – тази, която пряко се свързва с ръчната спирачка. Ще си поговорим за нейната функция, както и за ролята на жило за ръчна спирачка – ще разгледаме защо именно то изпълнява толкова съществена функция.

Вторична спирачна система и жило за ръчна спирачка

Всеки автомобил е оборудван със спирачна система, която позволява на водача да наложи край на процеса по движение – излишно е да казваме от какво първостепенно значение е това. Първичната спирачна система е тази, която стартираме чрез взаимодействие с педала на спирачката – по този начин осъществяваме намаляването на скоростта или налагаме окончателно спиране на процеса по движението на колата. Съществува и още една, вторична спирачна система – нейни основни компоненти са лоста на ръчната спирачка, както и механизъм, наречен жило за ръчна спирачка – двата елемента функционират заедно и съумяват да стопират превозното средство на едно място, когато сме го паркирали.

Жило за ръчна спирачка – какво представлява и защо е важно

Жилото за ръчна спирачка осъществява свръзката между лоста на ръчната спирачка и автомобилните накладки. Неговата роля е да спомогне при задействането или освобождаването на лоста – по този начин блокираме колелата на автомобила и противодействаме на това той да измести първоначалното си местоположение в следствие от наклона на мястото, където сме го паркирали.

Важно е да отбележим, че това жило за ръчна спирачка спомага за това вторичната спирачна система да бъде независима от първичната и това не е никак без значение. В случай, че, докато сме в движение, възникне проблем при хидравличната и основна спирачна система, то бихме могли да навигираме движението на автомобила посредством ръчната спирачка. Именно това жило спомага за това – ако двете системи не могат да функционират автономно една от друга, то това означава, че възникнала повреда при едната пряко ще повлияе на работата и на другата. Този факт, сам по себе си, е предпоставка за много усложняващи положения – няма нищо по-опасно при шофиране от невъзможността да се спре своевременно или да намалим и оберем скоростта посредством спирачната система.

Без жило за ръчна спирачка би било невъзможно да вдигнем ръчната спирачка, както и да я освободим в последствие, когато сме готови отново да потеглим. Използваме я, когато паркираме колата си на място с наклон – вдигането на лоста на ръчната спирачка ни гарантира, че колата ще остане в неподвижно състояние и няма да тръгне надолу по наклона. Този факт, сам по себе си, е предпоставка за възникване на проблеми и причиняване на материални щети. Ето защо е важно да се грижим нашето жило за ръчна спирачка да бъде в изправно състояние.